Tipski objekti
Stanovanje
TIP 1
TIP 2
TIP 3
TIP 4
s1 s2 s3 s4
TIP 5
TIP 6
TIP 7
TIP 8
s5 s6 s7 s8
TIP 9
TIP 10
TIP 11
s9 s10 s11
Prenosivi objekti
Prenosivi apartman P1 - varijanta A
Prenosivi apartman P1 - varijanta B
Prenosivi apartman P1 - varijanta C
Trafika P2
p1a p1b p1c p2
Trafika (sa WC-om) P3
Objekt brze prehrane P5
Prenosivi ured P6
p3 p5 p6
Prenosivi sanitarni čvorovi
MŽ sanitarni čvor - TIP B1
MŽ sanitarni čvor - TIP B2
MŽ sanitarni čvor - TIP B3
Sanitarni čvor za osobe s posebnim potrebama
b1 b2 b3 a1

 

   
© EXTRA-TIM d.o.o. | Sva prava pridržana